“Niewidoczne życie sióstr Gusmao” – Celny, emocjonalny cios w serce [RECENZJA]

“Niewidoczne życie sióstr Gusmao” – Celny, emocjonalny cios w serce [RECENZJA]

Euridice (Carol Duarte) i Guida (Julia Stockler) nie mają szansy na przeżycie beztroskiej młodości. Ich ojciec, nazywany przez jedną z nich “portugalskim kmiotem”, jest człowiekiem starej daty, apodyktycznie i po patriarchalnemu dzierżącym stery rodziny Gusmao. Podporządkował sobie żonę, a i dla obu córek ma już przygotowane plany, dzięki którym nareszcie będzie im się wszystkim lepiej powodziło. Skoro żyją w Brazylii na początku lat 50. XX…

Kulturawka #8 – Ciała skolonizowane w twórczości Lucrecii Martel

Kulturawka #8 – Ciała skolonizowane w twórczości Lucrecii Martel

XVIII wiek, jedna z hiszpańskich kolonii. Don Diego de Zama, tytułowy bohater najnowszego dzieła reżyserki Lucrecii Martel, w pierwszej scenie filmu stoi nad brzegiem rzeki i majestatycznie spogląda w dal. Jedną nogę dumnie wystawia do przodu, pierś wypina z godnością przysługującą zajmowanemu przez niego stanowisku i ogarnia wzrokiem spokojną taflę wody, wyczekując na przybycie statku z ważnymi dla niego wieściami. Kontynuuje dzieło odważnych kolonizatorów, nosząc na barkach odpowiedzialność,…

“Zama” – Bzik tropikalny – Recenzja

“Zama” – Bzik tropikalny – Recenzja

„Zamę” Lucrecii Martel otwiera scena, w której tytułowy bohater wpatruje się w oleiste, leniwie rozbijające się o żółty, piaszczysty brzeg, wody Parany. Niewprawne czy nieuważne oko mogłoby pomylić wybrzeże wielkiej rzeki z oceanicznym; bezmiar spokojnej wody kontrastuje z zadumaną kruchą ludzką postacią, sugerując zwyczajowe klucze interpretacyjne: wielka woda jako symbol możliwości, obietnica przygody, zapowiedź nowego początku. Nie dajmy się jednak zwieść. Martel…